lördag 7 juli 2012

Multimedia message

Ss4 vägtrumma Inner i en vänster slog av bulten till styrstaget så i nästa höger gick de rakt fram

Inga kommentarer: