lördag 28 juli 2012

Multimedia message

Vilja ss2, för dåligt fäste bak tyvär så de gick lite brett och tog oss inte så mycket framåt

Inga kommentarer: